Rozsah obnovy:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie podstrešného priestoru
  • Výmena otvorových konštrukcií
  • Rekonštrukcia schodiskových priestorov
  • Zateplenie stropov pivníc
  • Rekonštrukcia lodžií
  • Rekonštrukcia odkvapového chodníka
  • Rekonštrukcia elektrických rozvodov