Rozsah obnov:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie podlahy v podstrešnom priestore
  • Výmena otvorových konštrukcií
  • Rekonštrukcia schodiskových priestorov
  • Zateplenie stropov pivníc
  • Rekonštrukcia vstupných zádverí
  • Rekonštrukcia odkvapového chodníka
  • Rekonštrukcia ZTI
  • Rekonštrukcia elektroinštalácie