Obnova bytových domovPojem revitalizovať znamená obnoviť životné funkcie, oživiť, vzpružiť a posilniť. Z hľadiska komplexnej revitalizácie bytového domu hovoríme o jeho obnove v snahe predĺžiť jeho životnosť na maximum a znížiť jeho energetickú náročnosť.Z komplexnej rekonštrukcie bytového domu netreba mať strach, čím je riešenie komplexnejšie, tým je úspornejšie. Čiastočné kroky, ktoré sú často roztrúsené na dlhej časovej osi, nie sú výhodné. Len komplexným riešením sa dá dosiahnuť výrazné ušetrenie finančných prostriedkov obyvateľov bytového domu.

Celému procesu musí predchádzať dobrá projektová príprava, diagnostika a posúdenie bytového domu, výber zhotoviteľa a správnej formy financovania. Takáto dôkladná príprava zabezpečí bezproblémový chod obnovy.


Výhody komplexnej obnovy bytového domu

  • Predĺženie životnosti budovy
  • Zlepšenie architektonického vzhľadu
  • Zníženie spotreby energií
  • Zníženie emisií CO2 a iných skleníkových plynov
  • Eliminácia zatekania cez strešný a obvodový plášť a výplňové konštrukcie
  • Zvýšenie tepelnej pohody v bytoch
  • Zamedzenie vzniku korózie výstuže na paneloch a v stykoch
  • Zníženie negatívnych vplyvov teplotných rozdielov pôsobiacich na nosné konštrukcieReferencie obnovy bytových domov
Pozrieť fotogalériu