Stavebné úpravy záhrad a pokládka zámkovej dlažby

Terénne a stavebné úpravy zahŕňajú prvotnú činnosť pri začatí realizácie záhradných stavebných úprav. Na základe schváleného harmonogramu začíname s úpravou terénu a prípravou pozemku pre ďalšie realizačné práce. Jednotlivé činnosti majú svojú postupnosť a sú naplánované tak, aby sa dodržiavala plynulosť realizácie.

Pod týmito činnosťami rozumieme: výkopové práce, presuny hmôt a dopravy, odstraňovanie a premiestňovanie starej a nepotrebnej vegetácie, stavby múrikov (prírodných alebo murovaných) a gabiónov, chodníkov, základov pre jazierka, altánky a pod. Uvedené práce zabezpečujeme špeciálnymi mechanizmami alebo ručne

Referencie pre stavebné úpravy záhrad a pokládku zámkovej dlažby
Pozrieť fotogalériu